Depot

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu về vỏ cho các lô hàng đóng bãi chờ xuất và nhập vỏ của các hãng tàu từ nước ngoài về, cảng Nam Đình Vũ đã phát triển bãi depot nội (sức chứa 3.000 Teus) với đầy đủ dịch vụ như:

  • Nâng hạ container
  • Giám định, vệ sinh, sửa chữa container
  • PTI (đối với container lạnh), chọn- cấp vỏ online
  • Vận chuyển container đến nhà máy/kho cho khách hàng

Với việc cung cấp các dịch vụ depot ngay tại bãi, Cảng Nam Đình Vũ mong muốn đem lại chuỗi dịch vụ tiện ích, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng khách hàng.