Đại lý tàu biển

Với lợi thế vừa là đơn vị khai thác cảng vừa là đơn vị dịch vụ đại lý tàu biển, Cảng Nam Đình Vũ cung cấp các dịch vụ:

  • Tư vấn giúp chủ tàu, chủ hàng những tác nghiệp tối ưu để giảm chi phí 
  • Dịch vụ đại lý chuyên nghiệp cho các tàu container chuyên về xuất nhập khẩu thông qua cảng biển
  • Hỗ trợ các hãng tàu nước ngoài trong việc tìm hiểu thị trường Việt Nam, phục vụ tàu thuyền và giải quyết tất cả những vấn đề phát sinh trong thời gian tàu lưu tại Việt Nam

Các dịch vụ đại lý tàu biển Cảng Nam Đình Vũ cung cấp cho khách hàng:

  • Thông báo về tình trạng luồng, cầu bến, năng lực giải phóng tàu, dự tính cảng phí cho người ủy thác trước khi tàu đến

  • Thu xếp các thủ tục cho tàu ra vào cảng biển, thu xếp hoa tiêu, cầu bến, bố trí tác nghiệp xếp dỡ hàng hóa

  • Thu xếp dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tàu biển

  • Sửa chữa tàu, sửa chữa container với chi phí hợp lý, cạnh tranh

  • Các nghiệp vụ môi giới thuê tàu và tư vấn thông tin