Sứ mệnh - Tầm nhìn của Gemadept

Mục tiêu phát triển của Cảng Nam Đình Vũ: 

Doanh nghiệp khai thác Cảng uy tín, hiệu quả, có thị phần hàng đầu khu vực phía Bắc