Doanh nghiệp khai thác Cảng uy tín, hiệu quả, có thị phần hàng đầu khu vực phía Bắc

2018
Vận hành chính thức
880 m
Chiều dài cầu tàu
1.2 Mil Teus/Năm
Công suất thiết kế
-8.5 m
Độ sâu trước bến
10 Cẩu STS
21 RTG + 9 Reach Stacker + 1200 RF Plug
42 ha
Diện tích bãi
48000 DWT
Cỡ tàu tối đa giảm tải

CHUỖI DỊCH VỤ PHÍA BẮC

Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • Đăng kí đóng rút và kiểm hoá
  • Đổi lệnh nâng / hạ vỏ, hàng
  • Dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ kho bãi
  • Thanh toán

Tổng ĐàiTin Tức - thông báo